Ghế văn phòng, Ghế văn phòng nhập khẩu, Nội thất văn phòng, Ghế văn phòng Hàn Quốc

Ghế văn phòng, Ghế văn phòng nhập khẩu, Nội thất văn phòng, Ghế văn phòng Hàn Quốc

Ghế văn phòng, Ghế văn phòng nhập khẩu, Nội thất văn phòng, Ghế văn phòng Hàn Quốc

BÀN LÀM VIỆC
Bàn GĐ dòng CLASIC BGD18F
-12%

Bàn GĐ dòng CLASIC BGD18F

Giá cũ: 13,860,000₫

Giá: 12,229,000₫

DF12-01
-12%

DF12-01

Giá cũ: 3,573,000₫

Giá: 3,153,000₫

Bàn giám đốc SMM1800H
-12%

Bàn giám đốc SMM1800H

Giá cũ: 10,513,000₫

Giá: 9,276,000₫

Bàn trưởng phòng CP1400HL
-12%

Bàn trưởng phòng CP1400HL

Giá cũ: 2,962,000₫

Giá: 2,613,000₫

Bang GĐ dòng CLASIC BGD18F2
-12%

Bang GĐ dòng CLASIC BGD18F2

Giá cũ: 16,530,800₫

Giá: 14,586,000₫

CH1200H
-12%

CH1200H

Giá cũ: 2,825,000₫

Giá: 2,493,000₫

CD1200H
-12%

CD1200H

Giá cũ: 1,985,000₫

Giá: 1,752,000₫

Bàn trưởng phòng SMD1800H
-12%

Bàn trưởng phòng SMD1800H

Giá cũ: 6,458,980₫

Giá: 5,699,000₫

Bàn làm việc CU1200FH
-12%

Bàn làm việc CU1200FH

Giá cũ: 3,354,000₫

Giá: 2,960,000₫

Bàn làm việc CD1256H
-12%

Bàn làm việc CD1256H

Giá cũ: 1,855,000₫

Giá: 1,636,000₫

TT1212-MEL25T
-12%

TT1212-MEL25T

Giá cũ: 3,478,000₫

Giá: 3,069,000₫

Bàn làm việc CFE1006
-12%

Bàn làm việc CFE1006

Giá cũ: 1,159,000₫

Giá: 1,023,000₫

Bàn làm việc CDE1006
-12%

Bàn làm việc CDE1006

Giá cũ: 1,271,000₫

Giá: 1,122,000₫

Bàn làm việc CF1200H
-11%

Bàn làm việc CF1200H

Giá cũ: 2,815,000₫

Giá: 2,493,000₫

CM2400H
-12%

CM2400H

Giá cũ: 7,014,000₫

Giá: 6,189,000₫